Grafisk kommunikation Recept

De tänkta kategorierna barn eller utländska medborgare som inte förstår svenska, ej är läskunniga, eller liknande. Du skall göra ett recept i bilder med bara bildsymboler. Med bilder skall du visa:
hur man gör
vad man gör och
när man gör det.

Det hela skall vara pedagogiskt, logiskt och naturligtvis ge ett klart budskap.

Fundera lite över hur du skall utforma symbolspråket skissa upp förslag på symboler för olika saker.
Hur skall du symbolisera ex tid och ugnens gradantal?
Ingrediensernas utseende.
Antal hur många man skall ha av en ingrediens.
Rymd mått.

Gör skisser på olika förslag lay outa helhetsbilden hur skall ditt förslag se ut när det gäller helheten för att ditt budskap skall gå fram så tydligt som möjligt. Det slutliga förslaget på bild/er av recept skall redovisas, där du ev har klistrat upp flera bilder så att man kan läsa bilderna som en serie. I form av ett häfte.
I PowerPoint som ett bildspel
Digitalbilder monterade till en bildserie.
Undervisningsfilm.


Ditt arbete skall redovisas senast Onsdagen den 11/1 V 2 2006

Vill du arbeta på annat ställe än i salen måste du anmäla detta i förväg, min mobil eller mailen på första sidan här på webben. I annat fall bokförs det frånvaro utan giltigt skäl på dig.

Du bör i ord kunna motivera varför du har gjort som du har gjort, och varför slutresultatet blev som det blev.

 

Lycka till Lollo

 

.