Jonassons rederier

Råå

 

Historien började med "spanske Jonas" Jonas Olsso inblandad såväl som Sven Jonasson.

27 år gamal 1866 gifter Jonas sig med kusinen Johanna, Cristina. Och samtidigt blir Jonas Olsson , skeppare på en jakt.

29 år gammal blir han skeppare på röjelriggade skonerten Neptun, ett Nova Scotiabygge som lastar 450 ton. Jonas Olsson befaren kapten med ångbåtsbefälhavare examen, blir med tiden delägare i Neptun.

Partredaren

Kapten Olsson konverterar sparade slantar till andelar( parter) i skutor och blir partredare, därmed betydelsefull för dem som ser möjligheter inom shipping.

Jonas Olsson var djupt engagerad i barkskeppet Mentor 1912 . Visserligen hade han bara 3/54 i skutan, men det var hans skötebarn.

 

Mentor Privat foto

 

A. Th. Jonassons rederi växer fram

Dottern Augusta gifter sig med sjökaptenen Anders Theodor Jonasson, som även han har sjömansblod i ådrorna. A Th:s far var även hansjökapten, så sonen/mågen seglar i svärfaderns och faderns kölvatten. Anders Thodor och Augusta får 9 barn. VaravTheodor, Mauritz, Alf och Anna, når vuxen ålder.

Alf är den som fortsätter att vara ute på haven som kapte längst, medans bröderna sköter rederiet hemifrån Råå

.

Mor Augusta,Othalia, far Anders Theodor samt Mauritz på däcket på "Helios".

 

 

Den första ångaren på Råå

Från ringa start växer Jonassons rederier fram. Jonassons rederier hade den första ångaren, som fick Råå som hemmahamn hette Dowlais och hade A.TH. Jonasson som befälhavare samt partredare.Jonas Olsson var huvudredare. Ångaren inköptes från Cardiff. Omkring 1916 går A Th iland och döper om Dowlais till Othalia. Båten krigsförliser 1917 den 7 augusti.

(Nedanstående rederi var någon form av dotterbolag i Jonassons rederi)

 

Rederi AB Othalia.

bildas i slutet av mars 1915

Av

handlanden Sven Göransson

kontorschef G. H. Dahlgren

sjökapten A. Th. Jonasson

sjökapten A. P. Sundin

N. O. Olsson

Företaget övertog ångaren Dowlais som sedan 1904 ägts av Rederi AB Råå. mest troligt ägt av A. Th Jonasson eftersom det i telefonkatalogen är inregistrerad samma telefon till olika rederi på Långatan där Råå kontoret fanns i samma hus som bostaden till A. Th Jonasson.Vid inköpet 1915 ändrades namnet Dowlais till Othalia. Ångaren torpederades 2 år senare. Bestättningen övergav fartyget, men räddadesav ett engelskt örlogsfartyg.Othalia flöt på lasten och bogserades in tillKirkwall. Båten såldes senare till Grekland.

1917 inköptes S/S "Ethel"

 

I juli 1918 förändrades äganderätten kraftigt i Rederi AB othalia. Den 11/6 1918 köptes barkskeppet Wanja för 175 000:-. Den 21/2 1921 hölls en extra bolagstämma på dåvarande Råå hotell. Styrelsen yrkade på att företaget skulle träda i likvidation. pga att aktiekapitalet förbrukats. Rederiet ägde då:

Barskeppet Wanja inköpt för 175 000:- 1918

Fullriggaren Transocean inköpt för 100 000:- 1918.

3 år senare 1921 inköptes båtarna av en skeppsmäklare i Viken.

Transocean såldes för 50 000:- i maj

Wanja såldes för 20 000:- i juli månad

Fullriggaren "Transocean"

 

Barkskeppet "Wanja"

1922 inköptes S/S Helios registrerad i Helsingborg

Efter detta kom båtarna

"Anna"

"Theodor""Mauritz"

"John"

"A TH Jonasson"

"Julia"

" Juno"

"Joburg"

A.Th. Jonassons Rederi

kulminerar 1931 då ångfartyget Anna under jubel och storartade hyllningar öppnar oceantrafik på Chicago. Omkring 1931-32 övertogsMauritz rederiet.

" Jonita" en liten bakladdare som var registrerad i Råå mellan 1933-1936, den redades av ett partrederi med Mauritz som huvudredare enligt Sverker Jonasson.

 

"Sveriges flagga erövrade de stora sjöarna"

" Chicago hade blivit en oceanhamn och ödet har velat att det blev en svensk ångare som inledde den första reguljära trafiken mellan Europa och denna världsstad i hjärtat av den amerikanska kontinenten. Det var den lilla ångaren Anna av Råå ( mätande 1 130 nettoreg.ton) som den 21 juli 1931, anlände till Chicago direkt från Antwerpen och som vid ankomsten fick ett mottagande, som skulle varit värdigt en av de allra nyaste Atlantjättarna på dess jungfruresa

Anna av Råå

 

 

Officiell eskort

När det svenska fartyget närmade sig hamninloppet, fick det officiell eskort av United States Coast Guard under befäl av Chicago distriktet, jämte en musikorkester, som stående på fördäck, spelade triumfmarscher under hela infärden. Hundratalsångvisslor tutade, interfolierade av massornas hurrarop, och inneliggande fartyg som flaggade över topp.

Därefter överlämnades till Annas befälhavare, kapten Alf Jonasson, ett guldur såsom ett minne av denna historiska resa

 

Direkt från Europa

Såsom ett historiskt evenemang skildras också händelsen i hela Chicago pressen, som samtidigt konstaterar att Anna är det första fartyget vilket överhuvudtaget går direkt till Chicago från Europa. Enl. vad Annas ägare, Rederi A-B A. Th Jonasson i Råå meddelar, är fartyget tidsbefraktat av en kanadensisk firma, vilken åtminstone till vidare ämnar hålla det i reguljär trafik mellan Antwerpen och Chicago.

År 1951 revs det sista skorstensmärket med JR ned i samnband med att " Joburg" såldes

 

Källor:

Privata foto

Berättelser från Mojan samt en barndom mitt i Råå med alla historier om hur det var förr.

Staffan och Sverker Jonasson

Utdrag från boken

Om gamla Råå

av

H Perborn

 

 

Utdrag Ur Boken

På Råå seglarnas tid

Av

Jan Davidsson

B Malmsten

Bilder och samt en del fakta från boken sjöfolk och fartyg 1880-1985 del 2 av