Christines de Pizan:s liv och leverne, en kort berättelse.

 

Var hon kom ifrån. Och vem hon var.

Christine levde1364-1431. Hon föddes i Venedig i Italien, men växte upp i hovkretsar i Frankrike. Hennes far var en framstående astronom och läkare, han erbjöds arbete hos den dåvarande kungen i Frankrike, så hela familjen ”De Pizano” som de hette i Italien flyttade till Frankrike. Men bor man i Frankrike ändrar man snart sitt Italien klingande efternamn till något lite mer fransklingande efternamn, så det blev ”de Pizan”

 

 

 

 

 

 

Lite historia.

För att förstå medeltidens värld och hur det var att leva under medeltiden , kommer här en lite allmän historiebild om hur samhället i stort i mycket korta drag fungerade.

Medeltidens samhälle styrdes i stor utsträckning av män och religionen. Visst förekom det kvinnor med auktoritet som hade något att säga till om men de var få till antalet. Kvinnor ansågs inte ha huvud till att studera, faktum var att det var förbjudet för kvinnor att gå i skola.

Kvinnor kunde inte inneha viktiga poster såsom: domare, politiker. Inte heller fick hon föra sin talan inför en domstol, utan det gjorde en man åt henne.

Kvinnan var inte heller lämpad som köpman, såvida hon inte ärvt ämbetet efter sin man om han avlidit och hon tagit över rörelsen.

Gick mannen ut i krig tog hustrun över hans plikter. Så man undrar ju liiiite varför ansågs kvinna olämplig om hon utan bildning kunde ta över mannens rörelse?

 

Det fanns ett negativt klingande uttryck

” Kvinnlig natur”

Vad är då en typiskt ”kvinnlig natur”?

Enligt medeltida män är det: lastbarhet, behov av uppfostran , lättsinnighet, opålitlighet, dum i huvudet ingen fallenhet för studier. Till den negativa ” kvinnliga naturen” räknades även empati, som var ett bevis på att man var svag i sinnet och lättpåverkad alltså inte en stark person.

Fysisk styrka var bevis på att man var stark person, eftersom män innehar en större muskelmassa än vad kvinnor har hörde alltså männen till de starka och intelligenta, medans kvinnor hörde till de svaga och dumma.

Kvinnors enda förtjänst var att föda barn och att kunna sy.

Det var så illa att det runt 1300 talet faktiskt fanns lag på att mannen skulle aga sin hustru, för att hålla henne på mattan. Ja han fick inte slå henne så att hon fick men av agan, men.........

 

Religionen spelade en stor roll

Sa kyrkan att det var på ett visst sätt så var det så! Hur fel det än kan tyckas vara i våra nutida ögon. Påbjöd kyrkan fasta för sonande av brott, eller kyrkohelger med allmän kyrkogång så var det så. Basta!

Man trodde en hel del medeltidens världsuppfattning var baserat på dels vetenskapligt bevisade saker men i stor utsträckning även magi, trolldom, ren dumhet och okunnighet.

Ex barn kunde bli friska om man drog dem genom ett hål i ett träd. Förkylning och huvudvärk kunde botas genom att stoppa en purjolök i näsan. Malda pulvriserade ädelstenar åts som medicin av de rika för magbesvär. Antagligen påskyndade den medicinen döden. De hade tur de som inte hade råd med denna typ av dyr medicin för magen.

Uppväxten

Eftersom Christine levde nära hovet och monarkin, åtnjöt hon samma tillgång till utbildning som ex kungliga barn eller barn inom hovet. Man märkte ganska snart att hon trots att hon var av kvinnligt kön hade gott läshuvud.

Vid 15 års ålder giftes hon bort med en skriftställare som arbetade åt självaste Franska kungen, det var ett med andra ord gott giftemål. Äktenskapet var lyckligt, de fick tre barn tillsammans. Men vid 25 års ålder hade både fadern och hennes man dött, kvar fanns tre barn samt en åldrad mor att ta hand om och försörja.

Medeltidens kvinnor hade nästan inga valmöjligheter i ett sådant läge. Det mest troliga var att helt enkelt gifta om sig för att bli försörjd.

 

Christine valde en helt annan och högst osedvanlig väg. Hon studerade vidare, och läste en mängd böcker. Böckerna var skrivna av män, och innehöll ofta argument gällande den ” kvinnliga naturen”

Hon skrev själv och dedicerade sina verk till framstående personer som köpte hennes skrifter, detta var brukligt under medeltiden, på så sätt tjänade skrivkunniga, och även hon sitt uppehälle.

Hennes skrifter ofta ballader och lyrik köptes och gavs bort som ovanliga och väldigt fina gåvor . Skrifter på den tiden var sällsynta och högt uppskattade gåvor.

 

 

 

 

 

 

Försvarstal för kvinnor

I slutet av 1300 talet hade Christine fått nog av att läsa om alla negativa uttalande om kvinnor, och började i skrivande form att föra kvinnors talan och motargumentera alla negativa påstående som enligt henne skrevs av rent okunniga män genom dumhet eller hörsägen, eller genom upprepning av vad andra skrivit.

Hon förklarade bla att kvinnors påstådda dumhet berodde mycket på att de inte fick gå i skolan, inte fick lära sig att läsa eller skriva, inte fick några influenser utifrån utan var hänvisade till enbart hemmet som var en mycket liten sfär att leva i. Där skulle kvinnan föda barn uppfostra dessa, lyda sin man, sy och gå i kyrkan.

 

 

” La cité de la dames” ”Kvinnostaden”.

Hennes mest berömda bok som behandlar kvinnor och deras situation kom ut 1405

Gudadöttrarna Förnuft, Rättrådighet och Rättvisa skall tillsammans med Christine bygga en stad som enbart bebos av kvinnor. Där de styrande i staden är kvinnor, hon vill med detta bevisa att kvinnor kan lika bra som män, bara de får samma förutsättningar.

Innan denna bok hade Christine skrivit ett antal böcker, dikter och ballader som behandlade såväl kärlek, som hur man som kvinna i olika sociala skikt skulle förhålla sig för att leva ett dygdigt liv, såväl som om krigskonst.

De sista åren av hennes liv tillbringade hon i kloster där hon avled 1431

Hon anses vara den första kvinliga filosofen som tog ställning och argumenterade för kvinnor,