Estetisk verksamhet

I Estetisk veksamhet/bild får du lära dig olika tekniker för att kunna uttrycka dig. Det kan vara egna bilder,digitala bilder, skulptur, eller rörlig bild sk film eller foto. Att analysera egna och andras bilder/alster samt att få lite inblick i konsthistoria. Var grupp i Estetisk verksamhet får en egen plenering där stort utrynne finns för flexibilitet och är individuellt utformad. Estetisk verksamhet följer skolverkets kriterier för kursen.

Vem är du?
Välj en färg, den visar vem du är!
Färgtest

Bildanalys uppgift1 kök

Bildanalys uppgift 2 toilett

Bild och Form, typiska stilar

Yrkeskläder

Frågor till filmerna färg och funktion

OBS!!

dessa frågor tas bort fredag v 47. Svara på dem innan dess har du varit sjuk när uppgioften gavs meddela detta i formuläret.

 

 

Lägg ett konstpussel!

(Det är på engelska och du skall först börja
med att välja hur många bitar du vill ha)

SCHEMA

kokbok i bildskapandeLätta tips om hur man målar.( på svenska) 
 palett med hand

 

Louvren i Paris.Olika konstnärer. Bara klicka på namnet så kommer biografin samt konstverken upp. (på engelska)

 
arkiv bild

 

USA samling av konstnärer, klicka på namnet.( på engelska)

 
Europeisk konst 1150-1800 klicka på en bokstav och alla kantnärer på denbokstaven visas