Svara på frågorna och skicka dem till mig!
lätt som en plätt!!!

Namn?
Klass?

Viktigast av allt din mailadress!

Filmanalys

Kika lite i filmhäftet om det är något du inte förstår. Ex konfliktförlösning

Vad är filmens titel?

 

 

Varför heter den så och vad syftar titeln på?

 

 

 

Vilken kategori av film skulle du vilja påstå att filmen tillhör? Ex reklamfilm, dokumentär osv.

 

 

 

Vad handlade filmen om?

 

 

Fanns det någon underförstådd mening i filmen? Ex man skall vara snäll mot sin nästa, man skall inte ljuga osv. Ge exempel

 

 

Kunde du urskilja anslaget i filmen? Vad var anslaget och ungefär när startade och slutade det?

 

 

 

 

Vad var konfliktförlösningen i filmen för något?

 

 

 

 

Vem/vilka var huvudpersonen/rna?

 

 

 

 

Fanns det någon scen du speciellt gillade. Vilken

 

 

 

Hittade du något som var liknande att luras med film? ( precis det vi har gjort i en av filmuppgifterna) Nämn två eller flera filmscener

 

skickas till Lollo senast..V 9 söndag kl 18.00 färdigifyllt.