Vårterminen 2007

Schema för kurs rörlig bild

måndag-tisdag

samt kurs Onsdag

Måndag
tisdag
Onsdagsgruppen

V

2

Delat ut uppgiften "musikvideo" 

V

2

Delat ut uppgiften "musikvideo"

V

3

  

V

3

 

V

4

  

V

4

 

V

5

  

V

5

 

V

6

  

V

6

 

V

7

  

V

7

 

V

8

  

V

8

 

V

9

  

V

9

 

V

10

 Redovisa musikvideo

V

10

Redovisa musikvideo

V

11

Teori 

V

11

Teori

V

12

FilmhistoriaFilmhistoria

V

12

Filmhistoria

V

13

FilmhistoriaFilmhistoria

V

13

Filmhistoria

V

14

  

V

14

 

V

15

FilmhistoriaFilmhistoria

V

15

Filmhistoria

V

16

FilmhistoriaFilmhistoria

V

16

Filmhistoria

V

17

Reklam film  

V

17

Reklamfilm

V

18

  

V

18

 

V

19

  

V

19

 

V

20

  

V

20

Redovisa reklamfilm

V

21

redovisa relöamfilm Prov

V

21

Prov

V

22

  

V

22

 

V

23

  

V

23