Coronation scrolls january 2014

Bilden till vänster:

Det började med att jag såg flera ex på medeltida medicin och sjukdomar. Hur man bar sig åt, och det var ju ganska långt ifrån hur sjukvården idag på 2000 talet fungerar

 

Bilden till höger:

Detta föreställer bara en massa kannor/kärl från sett frn olika håll, det är bara en fantasi inbäddad i slingor av blad löv och bladguld.

Närbild av medeltida sk "stolpiller" Kikar man lite närmre på scrollan ser man som så ofta att en flyktig bild ger intrycket av gullig, vackert, bedårande, snyggt osv.

Tittar man lite närmare ser man att motiven ofta är ganska makabra, det är inga snälla bilder/motiv.

2 man som hjälps åt att ge medicin genom rumpan på medeltida vis.

Närbild av kannorna/kärlen. Här handlar det mer om att bara göra något vad som helst bara man väver in det i slingor av blad och löv, med lite guld kan man göra nästan vad som helst, och få det till att se ut som en scrolla, bara man knäckt koden över hur en scrolla kan se ut.