Äktenskap, sex och kärlek under medeltiden.


Religionen spelade en stor roll i den medeltida människas liv det var A och O något man levde och rättade sig efter. Vad det än gällde så fanns religionen med på ett hörn. Var det äktenskap, sjukdom eller vad man åt och hur man åt så fanns det förhållningsregler i religionen om hur man skulle förhålla sig gentemot detta.

Genom religionen och stora filosofer såsom Aristoteles, Thomas av Aquino och kanske fler kan vi fastslå att synen på kvinnan inte var vad den är idag. Kvinnan ansågs vara en lägre stående varelse som hade mannen som en beskyddare, som hade rätt att aga "fruntimret", men som även skulle stå till svars för alla dumheter som en kvinna kunde tänkas åstadkomma.
Ja att synen på kvinna var som den var på medeltiden det får vi ju skylla oss (kvinnor) själva att det blev så. Vem har inte hört om den gemena Eva och stackars Adam som blev frestad av denna gemena Eva? Tja och så blev det som det blev i århundraden efter detta misstag:))).


Själva giftermålet var nu inte en sak som alltid handlade om kärlek, utan snarare en uppgörelse där någon av parterna på något sätt hade vinning av föreningen. Kvinnan fungerade som en handelsvara kan man nog säga, men detta var oftast förekommande i de högre stånden. Att gifta sig av kärlek förekom oftare bland vanligt folk eftersom de kanske inte hade så stora vinningar av sammanslagningar eller förmånliga förbindelser.

Ja tankarna om kvinnan var kanske inte alltför stor Aristoteles menade att kvinnan var svagare, och att man skulle se på kvinnan som en av naturen deformerad varelse. Thomas av Aquino menade att kvinnan tillkommit av ett misstag.
Nåväl helt klart är att det fanns kvinnor på medeltiden antingen vi vill eller inte, och att männen nog uppskattade kvinnor mer i praktiken än vad religionen och filosofer vill låta göra gällande.


Sex reglerat av kyrkan!

Sex skulle man bara ha i syfte att avla barn, inom äktenskapet. Det var nu oftare förekommande än så, och detta var förenat med stor synd.
Ja det var så syndigt att kyrkan utfärdade normer och riktlinjer samt passande straff för detta ofog som sex i tid och otid innebar.
Redan under tidig medeltid hade kyrkan utfärdat regler för vilka ställningar man skulle ha i den sexuella akten, vilken typ av sex man skulle utföra och vilka straff som kunde vara lämpliga för exempelvis icke gudfruktiga ställningar eller de icke accepterade former av sex som förekom.
De olika graderade straffen hade noga utfärdats av munkar, så för att ha sex i en icke av kyrkan accepterad ställning fick man göra bot genom ett par dagars fasta för denna synd. Oralsex gav ett annat antal dagars fasta som straff eller analsex gav ett annat okänt antal fastedagar.


På medeltiden förekom det fastedagar vanligen ca 100 dagar per år förutomförutom de extra dagarna man kunde få som straff, så frågan är väl om de någonsin fick äta ordentligt eller blev undernärda pga. detta?

Kan detta vara svaret på varför medeltidsmänniskorna var betydligt mindre än dagens människor. Det berodde helt enkelt på för mycket sex:)


Det fanns en och annan människa som levde helt gudfruktigt och bara hade sex i syfte att fortplanta sig, men det var inte så många kan man nog säga. Vanligt folk gjorde sig uppenbarligen skyldiga till både förlåtliga och oförlåtliga synder ofta, ja hela året.

Världens äldsta yrke?

Prostitution är ett fenomen som har funnit genom hela historien från antiken till idag, så även under medeltiden Under sen medeltiden var prostitutionen reglerad genom olika lagar, eller som i städer förlagd till vissa områden eller gator. Sk eskortflickor eller prostituerade kunde man även hitta på exempelvis marknader, detta var ett utmärkt tillfälle för vanliga bondflickor eller tjänsteflickor att tjäna lite extra pengar.
Lagen bjöd att man på något sätt genom en speciell detalj i klädseln skulle kunna känna igen denna typen av kvinnor, som utövade detta yrke.

Exempelvis kunde man ha en annan färg på kläderna, en viss typ av armband eller "Chopins" en högre typ av sko. Som prostituerad hade man ingen laglig rätt utan kan sägas ha stått helt utanför lagens långa arm. Man ansågs vara så lågt stående som prostituerad att man faktiskt stod under/utanför lagen, och det säger väl det mesta. Man var enligt medeltiden syn att se på det hela inte värd så mycket och kunde inte göra anspråk på något, men var likväl en nödvändighet i samhället så prostitutionen kunde helt ostört fortsätta.
Det var så väl invävt i samhället att de prostituerade bildade ett eget skrå i Paris med eget skyddshelgon.

(I slutänden kan man då undra och ställa sig frågan vilket kom först hönan eller ägget? Vem behöver vem?)

 

Fru Lovisa af Tallkotten