Namn Jonas Olsson

"spanske Jonas"

Nr 26

Far Fader okänd

(ev. Fader Olof Jonasson eller fisk Magnus Davidsson.)

Se nr 52

Mor Anna Nilsdotter

Se nr 53

Född 1839 13/4

Ort Råå

Döpt

 

Faddrar

 

Gift 1866

Ort

Med Johanna, Christina. Nilsdotter

Se nr 27

Död 1931

Ort Råå

Begravd

Levnads ålder enl. dödbok

Dödsorsak

Titel - yrke Sjökapten

 

Barn

1 Nils Olof

2 John

3 Augusta( nr 13)

4 Inga

5

6

7

8

 

 

 

Övriga uppgifter:

 

Jonas Olsson med fru på bakgården av huset på Skepparegatan 17 Råå. De personer som står bakom är kanske det par som de hyrde ut det lilla huset till.

 

Efter att ha studerat telefonkataloger från början av 1900 talet framkom det att Jonas Olsson sjökapten, Skepparegatan 17 hade telefon för första gången 1931. Han hade nr: 39. Vilket betyder att det fanns närmare 100 telefoner på Råå 1931. Brukligt var ju att man fick nummer efter hur många som hade skaffat denna modernitet. Svärsonen A.Th. och dottern Augusta hade redan haft telefon sedan 1929.

Men 1933 står varken han eller någon annan på Skepparegatan 17 kvar som telefon innehavare. Han hann bara ha telefonen ett kortare tag eftersom han avled redan 1931

"Spanske Jonas" Jonas Olsson

 

Utdrag Ur Boken

På Råå seglarnas tid

Av

Jan Davidsson

 

 

På " Spanske" Jonas tid

Längst in i Skepparegatan ligger på vänster sida ett litet hus som varken är långt eller kort, har förhållandevis hög resning och har fem fönster i rad mot gatan. Nr 17 var för länge sedan bostad för skepparen Jonas Olsson med maka Johanna, två söner och två döttrar.

 

Jonas Olsson var en son av det tidiga 1800 talets fattiga fiskeläge. Han växte upp med en hamn som visade en eller annan skuta, i övrigt odäckade snipor och storbåtar.

De fiskade i sundet, det vill säga mellan Limhamn i söder och Kullanäsan i norr. Jonas fick äta sig mätt när sillen gick till och torsken högg " på jyved", men ofta grinade nöden brett och hånfullt åt Olof Jonassons strävan att livnära sin familj.

 

Blev skeppare

Långt före konfirmationen hjälpte sönerna till i fisket, och boklig bildning satt på undantag. I Kongens By såg Jonas Olsson herrar som läste böcker och damer som använde luktsalt när de handlade fisk av hans far. " pågen" förundrade sig över denna tingens ordning och drömde om att en dag få uppleva den fina världen.

Så blev det också men vägen dit var besvärlig och lång.

Det gick lättare när han 1866 förenade sina öden med kusinen Johanna, Cristina. Samtidigt blev Jonas Olsson 27 år, skeppare på en jakt som hans svärfar lämnade med ålderns rätt.

 

Rivande fruntimmer

Johanna var ett rivande fruntimmer och angelägen om anseende som respektabel skepparfru. Alltså drev hon på sin Jonas och han i sin tur drev skutan " på kusten". Flytetyget lastade knappt 50 ton och mannen " next to god" hade bara en yngling att mästra. Uppgifterna delegerades på vind och sjö arbete, arbete och åter arbete. Trä och lervaror, potatis och spannmål skeppades "langs Kysten". En eller annan resa gick ända till Norge och Tyskland med följd att främmande föremål och seder fann sin väg till hemmet. Den ena resan följer den andra och Jonas Olsson kommer längre och längre från vinteruppläggning och fiske för ekonomins skull. Han reder sig gott och lämnar sjön för navigationsskolan i Malmö. 29 år gammal anmodar J C Hultén honom att bli skeppare på röjelriggade skonerten Neptun, ett Nova Scotiabygge som lastar 450 ton. Ingen liten " bluenose" alltså. Skutan motsvarar tillfullo kaptenskans ambitioner.

Hultén är stor redaren som väljer befälhavare med omsorg och Jonas Olsson befaren kapten med ångbåtsbefälhavare examen. Det tilltalar ombuds mannen vid sjömanshuset i Helsingborg som dirigerar sin skuta till England och Frankrike, Spanien och Italien. Kaptenen sköter sig väl och blir med tiden delägare i Neptun. Det smäller högt på Råå.

 

" Är så spansk"

( I Råå menar man att uttrycket att vara "spansk" är ett försök att vara lite finare, när man försöker att tala med lite uppländsk dialekt har jag hört)

Befäl på stor skuta och en kvinna med känsla för status utmynnar i två viktiga förändringar. Det ena är kapten Olssons sätt att urtrycka sig. Han lämnar en dansk präglad dialekt för vårdad skånska. Det väcker uppmärksamhet! Hemmapratet är inte fint nog, och helt sonika döper man Neptuns skeppare till " Spanske Jonas". Från denna händelse kommer uttrycket att " han(hon) är så spansk", d.v.s. högfärdig. Vad hjälper det att Jonas Olsson är en vänlig man? Fri från prestige är han inte.

Den andra förändringen gäller kapten Olssons medlemskap av Neptuniorden, där OscarII är styrande Recor. Vid ett tillfälle ligger Neptun vid Stadsgårdskajen i Stockholm självfallet med ordensvimpeln på stortoppen. Majestätet råkar passera, ser vimpeln och behagar göra visit ombord. Han ser på allt, frågar om mycket och tycks uppenbarligen nöjd med att trampa däck. Hemma berättar Jonas om sitt möte med landsfadern och Hulda ser till att det får vingar.

Mannen som mött sina drömmars mål möter avund och beundran, så ock sönerna Nils-Olof och John som går i faderns fotspår. Den förste blir så småningom styrman i Neptun, eller Neptune som Jonas Olsson föredrar att kalla sitt förandes skepp.

 

 

Partredaren

Kapten Olsson konverterar sparade slantar till andelar( parter) i skutor och blir partredare, därmed betydelsefull för dem som ser möjligheter inom shipping. Han genererar välstånd i många hem, uppmuntrar duktiga sjömän att skaffa skutor och blir naturligtvis huvudredare för dem.

Dottern Augusta gifter sig med kaptenen Anders Theodor Jonasson och mågen seglar i svärfaderns kölvatten. Från ringa start växer Jonassons rederier fram och Jonas Olsson uppmuntrar en löftesrik verksamhet. Den kulminerar 1931 då ångfartyget Anna under jubel och storartade hyllningar öppnar oceantrafik på Chicago. Under rubriken "Sveriges flagga erövrade de stora sjöarna" läser vi:

" Chicago har blivit en oceanhamn och ödet har velat att det blev en svensk ångare som inledde den första reguljära trafiken mellan Europa och denna världsstad i hjärtat av den amerikanska kontinenten. Det var den lilla ångaren Anna av Råå ( mätande 1 130 nettoreg.ton) som den 21 juli anlände till Chicago direkt från Antwerpen och som vid ankomsten fick ett mottagande, som skulle varit värdigt en av de allra nyaste Atlantjättarna på dess jungfruresa

 

 

Officiell eskort

När det svenska fartyget närmade sig hamninloppet, fick det officiell eskort av United States Coast Guard under befäl av Chicago distriktet, jämte en musikorkester, som stående på fördäck, spelade triumfmarscher under hela infärden. Hundratalsångvisslor tutade, interfolierade av massornas hurrarop, och inneliggande fartyg som flaggade över topp. Jublet bröt löst med fördubblad styrka när Anna förtöjt vid Montgomery Ward Company´s pir, tusentals anställda viftade och tjöt av begeistring från de öppna fönstren iden stora firmabyggnaden. Representanter för Förenta Staternas regering, för Chicagos hamnmyndigheter, handelskammare och industri, för svenska konsulatet etc. gingo nu ombord och härvid höll presidenten i Montgomery Ward&Co. Ett anförande vari han betecknade ankomsten av det svenska fartyget med last direkt ifrån Europa såsom början till den länge eftersträvade reguljära trafiken mellan Chicago och den gamla världen. Därefter överlämnades till Annas befälhavare, kapten Alf Jonasson, ett guldur såsom ett minne av denna historiska resa

 

Direkt från Europa

Såsom ett historiskt evenemang skildras också händelsen i hela Chicago pressen, som samtidigt konstaterar att Anna är det första fartyget vilket överhuvudtaget direkt till Chicago från Europa. Enl. vad Annas ägare, Rederi A-B A. Th Jonasson i Råå meddelar, är fartyget tidsbefraktat av en kanadensisk firma, vilken åtminstone till vidare ämnar hålla det i reguljär trafik mellan Antwerpen och Chicago. Efter några år drog sig rederiet ur det stora äventyret. Resorna på St. Lawrence-floden och Sjöarna, tog alltför lång tid, och fraktintäkterna motsvarade inte förväntningarna.

 

Makans bortgång blev ett hårt slag för Jonas Olsson och han hämtade sig aldrig från det. Dottern Inga tog hand om ""pappa" vid denna tid ett ovanligt tilltalsord- som nu ( 1912) var djupt engagerad i barkskeppet Mentor. Visserligen hade han bara 3/54 i skutan, men det var hans skötebarn.

 

 

 

Mentor

1876-1917

Mentor var namnet på ett litet barkskepp, hon påbörjades 1873 då de första ritningarna skrevs under. hon var färdig 1876. Namnet kommer från det grekiska antiken enligt Homeros en av ädlingarna, förtrogen vän med Odysseus. I slutet av augusti 1876 begav sig skeppet ut på sin jungfruresa, från Mollösund. 1917 gick hon förlorad i " Nordens Biscaya" i en förfärlig vinterstorm.

Skonaren Mentor

Privat foto

 

 

 

 

 

Fartygetr" Dowlais" ( gruva i Wales) inköptes 1904,och inregistrerades under Råå Redrei AB med Jonas Olsson som huvudredare, han var då 65 år gammal. Mågen A Th Jonasson var befälhavara embord och var troligen den som skötte hela ruljansen. Även A Th:s far Sven Jonasson lär ha varit inblandad i " Dowlais" men han var vid köpet 78 år gammal så det var nog mest troligt Ath som skötte Råå Rederi AB.

( Enligt Sverker Jonasson)

 

Gravplatsen på Råå kyrkogård, där även makan Johanna Christina född Jonasson ligger