Paul, Odin Dyrwald senare Dyrvold föddes i Norge skogns kommun 1869.

1885 flyttade han med sin familj, mamma,pappa och bror till Sverige Han var då 16 år.

De kom till den lilla byn Alanäs i jämtland. Alanäs ligger lite norr om Strömsund. I 1890års folkräkning i Sverige hittas han igen som Norsk undersåte, Paul var vidtillfället 21 år och fortfarande ogift.

När Paul och hans familj först kom till Sverige. flyttade de in på gården Hafsnäs n:o 1.Gården bestå av ett antal små torp eller stugor enligt vad jag kan utläsa.

Runt 1900 bor på gården, förutom fadern och modern.,även Systern Hansine, Karolina.

Brodern Herman, Konrad, arbetare, som har tagit sig efternamnet Berg och hans fru Lovisa Persson samt deras son Herman Gottfrid.

Pauls bror, Johan Arnt Hansson Dyrvold, arbetare, med fru Sara Johanna Mårtensdotter och deras dotter Karin Astrid.

 

 

1900 då har Paul hittat sig en svensk flicka och gift sig. Flickan heter Emma Lovisa Mårtensdotter och kommer från en grannby, i Tåsjö kommun. Emma är född 1871 och 2 år yngre än Paul. De har vid 1900 års folkräkning 3 barn. Den nya lilla familjen bor på Hafsnäs n:o 1..

Karolina Erika född 1893 i Alanäs

Maria Emilia född 1897 11/7 i Alanäs

Helga Johanna född 1899 i Alanäs

Enligt födelse åren på barnen börHans och Emma ha gift sig, senast 1892.Förutom alla dessa personer i familjen Dyrvold, bor det på Hafsnäs n:o 1 år 1900 bor där ett antal andra familjer. Så de är inte ensamma på Hafsnäs.

Totalt bor i Alanäs Hafsnäs n:o 1 ca 50 personer, år 1900.

 

Emma Var en duktig mor och hustru, hon hade inget erbete utanför hemmet utan skötte som brukligt var hushåll och barn.

Om Paul Odins arbete vet jag inte mycket mer än att han var arbetare, det betyder tror jag att förutom att sköta om den lilla gård som de bor på har han även haft arbete utanför gården. Som vad vet jag inte riktigt, men eftersom hans far var duktig svarvare, snickare och odlade sin mark själv är det mycket troligt att Paul ägnar sig åt något liknande arbete som han sett och ev lärt från sin far sedan barnsben.

Emma Pauls kära hustru dör redan 1940, Paul överlever sin maka med 17 år och dör 1957.

Ett av barnen Maria Dyrvald har gift sig med en Olof Jonsson och det är hennes gren av släkten som jag skall följa vidare.

 

   

Källor som ligger till grund för berättelsen ARKION folkräkningen 1890 samt 1900 i Sverige samt folkräkningar i Norge på 1800 talet.

Alla bilder är redigerade från internet