Att illustrera en sång

Man kan be barnen efter det att man gått igenom bildspråk med dem på ex tavlan och diskuterat hur man gör, att försöka illustera en barnvisa eller en sång där de är väl förtrogna med texten. Men de får inte tala om vilken låt de valt, utan det skall man med hjälp av deras bild kunna se. När de ritat färdigt kan man låta dem skriva ner lite av texten och sångens namn allt monteras upp på ett större papper så att det bildas en fin bakgrund och ram runt varje barn alster.

 

Bäcken flöt genom det solbelysta landskapet, och fåglarna flög runt.
 
 
Små texter att illustrera.
Fundera ut ett antal ca 20 - 30 stycken olika meningar, med beskrivande innehåll. Varje mening skrivs på en egen lapp.

Till exempel:
Fiskarna simmade runt i akvarie skålen som stod bredvid den blommiga soffan.
Fåglarna satt och kvittrade på grenen i solnedgången.
Regnet öste ner och vindenblåste kallt i  en liten pojke gick på gatan i senhöst mörkret.
Apan åt på sin banan, samtidigt som den svingade sig i lianerna.

Dessa små exempel innehåller så pass mycket information att det blir en hel bild. Inte bara själva huvudfiguren beskrivs utan även hur omgivningen ser ut. Är det ute eller inne? Vilken tid på dagen är det? Är det en glad eller tråkig bild man får framför sig?
Varje barn väljer sedan ut en text. ( lapp), som han/hon gör en bild av.
Det viktigaste är att komma i håg att göra bakgrund/miljö för annars fattas det information. Valet av färgnyanser spelar stor roll. Dystra eller glada färger.
                                                    (Beräkna ca 4 lektioner till detta.)
 

 Tillbaka till bildspråks sida
 
Åter till meny