Elev sida

Eftersom teknikens under inte alltid fungerar på skolorna,
har jag gjort denna sida för att kunna lägga in bilder,
som eleverna sedan kan hämta.
Och för att informera om dittan och dattan, som gäller bild och media.
 


Till dig som skall genomgå prövning till högre betyg.

Kanske en länk för dig?
 

" Kokbok i bild "

Mark Harden massor av konstnärer

Louvren konst museum.
Konst stilar, konstnärer och naturligtvis tavlor
 

På biblioteken kan du finna litteratur om teknikerna för teckning, målning, och konsthistoria.
 
 

Vad krävs? •  

   
   
  De olika kurs innehållen.
  Hur långt eller vad gör vi i just din grupp!
   

  FILBORNA skolan

  ESTETISK VERKSAMHET    MÅNDAG  08.10-10.10
   
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

   
   

   


   
   

   

  S
  P
  O
  R
  T
   
   

  L
  O
  V

      P
  Å
  S
  K
   

  L
  O
  V

   

             
  Termins uppgift:
   
   
   
   
   
      

  RÖRLIG BILD TISDAG 14.00 16.00
   
   
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  Nya
  ma-
  nus

  gen
  om
  gång

  S
  p
  o
  r
  t
   

  l
  o
  v
   

  Prov P
  å
  s
  k
   
   

  l
  o
  v
   

  Termins uppgift:   
   

  INDIVIDUELLT VAL  TORSDAG  08.10-10.10

  Termins uppgift:


  INDIVIDUELLT VAL   FREDAG  08.10-10.10
   

  Terminsuppgift:
   


  Petri vårdgymnasium
   

  HVF3
  Måndag 15.00-16.25

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  Info
  kurs

  olika 
  utbud

  Konst
  hist.

  Välja 
  epok
  utv.
  kläder
  konst
  saker
  ????
  Ut-
  ställ
  -:-

  ???
  -:-

  -:-
  ???
  -:-
  -:-
  ???

  -:-

  -:-
  ???

  -:-
  Klara

  s
  p
  o
  r
  t
  l
  o
  v
  P
  å
  s
  k
   

  l
  o
  v


   
   
   
   
   
   
   

   

  Termins uppgift:
   
   
      
   

  OP1A
  Tisdag 08.45-11.00.

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  Info 
  kurs
   

  konst
  hist.

  Skrift.
  förhör
   

  Färg
  gen-
  om
  gång

  uppg

  -:-
   

  -:-

  -:-
   

  -:-

  S
  p
  o
  r
  t
   

  l
  o
  v
   

  Ter-
  mins
  uppg
  APU APU APU APU P
  å
  s
  k
   
   

  l
  o
  v
   

  Termins uppgift:


  OP1B
  Onsdag 08.45-11.00


  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  Konst
  hist
   

  intro
  kurs

  Skrift
  Förh.
  konst
  hist
   
   

  Färg

  -:-
   

  -:-
   

  -:-
   

  -:-

  APU APU S
  p
  o
  r
  t
   
   

  l
  o
  v
   

  APU APU P
  å
  s
  k
   
   

  l
  o
  v
   

  Terminsuppgift:
      
   

  OP1C
  Onsdag    11.10-12.10    13.10-14.10   
   
   
   
   
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  APU APU APU APU Kurs
  intro
   

  Konst
  hist

  Skrift
  Förh.
  S
  p
  o
  r
  t
   
   
   

  l
  o
  v
   

  -:-
   
   

  -:-

  -:-
   
   

  -:-

  klar
  färg

  P
  å
  s
  k
   
   

  l
  o
  v
   

  Termins uppgift:
   
   


  HVF1
  Jämn vecka Torsdag 13.10-16.25


  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  Kurs
  intro
   

  Konst
  hist.
   

  Till
  utstä
  ll
  ning.

  sak
  kläder
  konst

  Konst
  skrift
  förhör

  ut
  ställ

  ut
  ställ

  klara

  S
  p
  o
  r
  t
   
   

  l
  o
  v
   

  P
  å
  s
  k
   

  l
  o
  v
   

  Termins uppgift:
   
     Har du frågor?
  Kontakta mig via mäjl eller fråga mig i skolan!

  Tillbaka till meny