Estetprogrammet

 

Kurs planer

Kursplaner relaterade estetprogrammet/bild

För att läsa mer om olika kursplaner gå in på skolverket

 

Skapande verksamhet

Bild och form grundkurs

Kultur och idéhistoria

Bild& form-Bild

Fotografisk bild A

Grafisk kommunikation

Bild & form fördjupning
Estetisk verksamhet
form
Estetisk orientering
Konst och stilhistoria

Nutida konst

Fackteckning A
Rörlig bild A
 

Vad innebär det rent konkret att läsa på estet programmet?