Beskära bilder
Tänk dig att du skall bygga en liten låda, för detta köper du en 2,5 lång planka. Du kapar naturligtvis av plankan efter önkade mått, och snickrar ihop till önskad storlek.
Det samma gäller bilder. Man beskär efter önskat mått, eller om man så vill tar bort de delar som man är missnöjd med och låter bara de bästa delarna vara kvar.
 
 
Man kan göra det väldigt enkelt.
 
Tag 4 st papper och lägg dessa runt bilden så att de täcker kanterna.
Detta för att enklare kunna se vad som skall vara kvar eller tas bort

 

 
 
 
 
  Ett annat sätt

Gör ett par enkla vinklar av hårdpapp, som man kan skjuta tills man får det mått på bilden man vill ha.

Ungefär 12X40 sedan 90 graders vinkel 12X20 cm
 
 
 
 

Sedan tar man ett färgat papper som skärs större, ex 4x4x4x5 cm större än bilden en   "sk" passepartout

Bilden som beskurits efter önskat mått klistras fast på passepartouten där nederkanten skall vara något bredare.

Anledningen till varför nederkanten skall vara bredare, är att det blir en optisk villa. Vi tittar ju oftast snett nerifrån på en bild. Om inte nederkanten är lite bredare ser det ut som att bilden blir för tung och skall ramla ur för att nederkanten är för vek.
( Egentligen skall man skära ut för bilden, men det kan vara lite bökigt för elever i de lägre åldrarna.)
 
 

 Åter till meny