Stor eller liten?
 
Rita en i verkligheten liten sak STOR, och rita en i verklighten stor sak liten. Det kommer då att se ut som en väldigt avstånd mellan dem
Det här är en utmärkt uppgift som ett förstadie till perspektiv. Uppgiften skall målas och innehålla omgivning. (bakgrund)
( Beräkna ca 2-4 lektioner)
 
 
 Tillbaka till perspektiv sida
 
 
Längre upp eller ner på papperet.
Som uppgift:  Rita och måla en bit natur i vilken världsdel som helst. Börja med att dra en linje över papperet, det behöver inte vara rakt. Däremot är det en fördel att ha papperet liggande. Om man börjar i papperets överkant och går ner mot linjen blir figurerna mindre och mindre. Det kommer att se ut som att ex fåglarna är längre och längre bort.
 
 

Om man börjar i papperets underkant och ritar figurer upp emot linjen blir figurerna mindre och mindre. Linjen kommer således att symbolisera horisontlinjen dvs så långt bort som man kan se.  Rita minst sex olika figurer, ex skor, glass, väg, träd,måsar osv. Bilden skall målas och innehålla bakgrund.

( Beräkna ca 2-4 lektioner.)
 
Tillbaka tillperspektiv sida
 
 
Bakom varann
 
 
Uppgift: Rita och måla minst fem föremål, så att de befinner sig bakom varann. Samtidigt som man placerar dom bakom varann genom att inte rita ut hela föremålet. Ritar man föremålen upp mot horisontlinjen.Glöm inte miljön och färgen runt om!
( Beräkna ca 2-4 lektioner)
 
 Tillbaka till perspektiv sida
 
 Rundperspektiv
Börja med att dela ut vars en linjal och ett runt föremål, exempelvis en mugg. Ställ sedan det runda föremålet mot linjalen och kolla upp den vinkel som uppstår
 

 

Mellan föremålet och linjalen.

Här har jag valt att illustrera den runda formen med ett klot, men det är samma princip som för ett rundbottnat föremål. Låt ungarna jämföra och försöka att rita av så riktigt som möjligt. Även dessa små bilder blir trevliga att titta på när de beskurits och monterats.
 
 

Samma sak gör vi en gång till för att visa hur man ritar fyrkantiga saker från sidan.( Egentligen början till två punktsperspektiv.)
 

 
 
Även dessa små alster passar bra att monteras och beskäras. Oftast brukar jag låta eleverna jobba igenom uppgiften så att de får skugga de olika sidorna i olika valörer av samma färg, för att öva lite på  " varifrån kommer ljuset" sedan kan
 
 
 Tillbaka till perspektiv sida
 
Åter till meny