Ansedel

Namn

Johan,Sigvard,Alf

Jonasson

Nr 6

 

Far Anders, Theodor, Jonasson

 

Se nr 12

Mor Augusta, Otalia, Olsson

Se nr 13

Född 1902 4/2

Ort Råå

Döpt

 

Faddrar

 

Gift 1930 12/9

Ort Råå

Med Leila Möller

Se nr 7

Död

Ort

Begravd Krematorie kyrkogården i Helsingorg.

Levnads ålder enl. dödbok

Dödsorsak

Titel - yrke Sjökapten

 

Barn

1 Isa, Anna, Yvonne, Jonasson f 1933 18/1 + 1997 11/4

2 Alf, Jonasson

3 Jarl, Jonasson

4

5

6

 
 

Övriga uppgifter

Alfs sjömanliv

 

Alf i yngre år

 

Denna bilden är från ca 1920 och den föreställer Mauritz och hans föräldrar.Mauritz och Alf

var förvillande lika varandra. Fotot från poopen på S/S " Helios", troligen taget i Aalborg i sambande med att A Th tog över befälet.

Far Anders, Theodor Jonasson och mor Augusta, Otalia född Olsson.

 

Hans syskon, Theodor, Anna, Mauritz.

 

Hans syster Anna

 

Alf föddes troligen i Råå, och hade tre syskon. Hans föräldrar var välbärgade och de hade ett litet rederi inom släkten. Tror att rederiet hette A,T,H, Jonassons rederi. Råå är ett litet fiskeläge strax utanför Helsingborg. Alfs farfar hade ett litet hus på Skeppargatan 17 i Råå, som gick i arv, och fortfarande finns inom släkten 1999.

I unga år började Alf sin utbildning till skeppare, genom att arbeta sig upp på olika skutor.

Längst upp på stegen står Alf, troligen matros. Två man till vänster om Alf står Ragnar Möller, bror till Leila Möller som Alf senare gifte sig med.

Alf vid ett kaffebord på någon uteservering i Hbg eller Råå, tror jag

Alf träffade genom Ragnar Möller, dennes syster, Leila Möller som han i september 1930 gifte sig med.

 

 

 

 

Mojan och " Moffars" bröllop (Troligen Råå wärdshus)

 

Detta fotot är taget dagen efter Alf och Leilas bröllop. Fotot taget 13/9 1930

Fr. Vänster sittande: Sjökapten Olof Olsson ( morbror), Sjökapten Jonas Olsson ( morfar), Sjökapten A,Th, Jonasson

( farfar).

Fr. Vänster stående. Herr A.Th Jonasson. Herr Eric Olsson ( kusin). Sjökapten Mauritz Jonasson. Sjökapten Alf Jonasson.

Lång gatan 39 på Råå Det kan vara Muritz som står längst upp till höger bredvid morfar.

 

 

 

De bodde först på Råå, Långgatan, men flyttade senare in till Helsingborg, Tégnersgatan 3. Under långa tider var Alf, (min morfar) ute på sjön. Det kunde röra sig om månader och år. Enl. min mormor Leila berodde detta på hans syskon, att Alf fick arbeta ute så mycket. Mauritz och Theodor lekte herremän på land och skickade runt min morfar på den ena resan efter den andra.

 

1933 är första året man på Långatan 39 har telefon med nummer 139. Telefonen står på sjökapten Alf Jonasson sjökapten Långatan 39.

Redan 1946 har man flyttat in till Helsingborg. Nu står telefonen istället på Alf Jonasson sjökapten Tegnesgatan 3 med nummer:195 74. 1950 hittas telefonummret igen oförändrat på samma adress. Senare i takt med att det blev fler abbonnenter lades en etta till så att det blev 119547

 

 

Detta fotot är tager i Chicago 1931. Morfar har 3 st streck på uniformen. Han står längst till vänster.

 

 

Anna i Chicago

Eftersom Alf sällan var iland hade han inte så stor insyn i hur rederiet och befraktningen sköttes. Nåväl syskonen levde och spelade ett för högt spel. Rederiet gick omkull. Vet inte riktigt varför, men de hade köpt någon båt ex "Anna av Råå" riktigt vad de andra båtarna hette kommer jag inte ihåg.

Men det var väl en fråga om pengar, kan jag förstå. Rederiets uppgång och fall hade med det ekonomiska läget att göra. Alf arbetade i ett bolag som hette Transocean, det fanns ev. en båt med samma namn.

 

Detta är en bild på Al f i 45-50 års åldern. Tagen vid något släktkalas.

 

Delar av familjen Jonasson i stugan och så sitter Joel där med, lägst till vänster. På bilden ses från vänster Joel, Tjale, mojan, jag och morfar Alf.

Han arbetade på de 7 haven och skulle göra sin sista resa, i början av 1960 talet. Troligen 60-61. Den sista hamnen var i norra Norge. Tyvärr kom han aldrig hem från de 7 haven eftersom han drabbades av en hjärtinfarkt och avled.

Mojan och " moffar" vid skrivbordet på Tegnérsgatan.

Kan vara taget vid hans 60 årsdag av Tjalle.

Detta foto stod alltid på skrivbordet hemma hos mojan på Tegérsgatan