Rörlig bild
 

Hur man gör en egen film

 

Animerad tok kortfilm
(Dessa små kortfilmer är kanske inte helt rumsrena, och inget för den nervklene!Obs det tar en stund att ladda ner filmerna, ha tålamod och glöm inte ljudet)

 

 

Filmhistoria

 

Filmanalys formulär

 

 

Reklamvideo uppgift

 

Kursens innehåll

ger:

 

grundläggande berättarkomponenter och begrepp när det gäller bild och ljud samt kunna använda dessa praktiskt vid manusarbete och vid analys av färdiga produktione

kunskap om grundläggande dramaturgi, främst dramatiskt berättande

Kunskaper om hur man strukturerar och genomföra olika typer av intervjuer

Kunskaper om och tillgång till viss modern teknik som används inom branschen både när det gäller bild och ljud

Ger förståelse och kännedom för att kunna föra resonemang kring etik i samband med produktion av rörlig bild

förståelse för de skilda förutsättningarna för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier

Ger kunskaper om olika yrkesroller, förekommande fackuttryck och lagar kring upphovsrätt inom området rörlig bild.

Var grupp i kursen har en egen individuell planering som är flexibel.

 

 

Schema